فیس بوک توییتر
pornodingue.net

خلق و خوی عاشقانه - این چیست؟

ارسال شده در دسامبر 10, 2022 توسط Otha Conzemius

آیا هر وقت معشوق شما می داند چه چیزی می توانید می خواهید؟ با این حال ، در زندگی واقعی اتفاقات اغلب اتفاق نمی افتد که چگونه شما خواب دیده اید. بنابراین ، هنگامی که شما به صمیمیت رمانتیک نیاز دارید ، شریک زندگی تان به پهلو می چرخد ​​و می خوابد ، اما وقتی احساس خستگی می کنید ، او به شدت شما را خواسته است.

چرا این اتفاق می افتد؟ پاسخ به این سؤال ، احتمالاً ، به اندازه افرادی است که به آن راه حل می کنند.

دلیل تقسیم تعداد زیادی از ازدواج ها در دو سال اولیه ازدواج به دلیل تفاوت در شخصیت نیست بلکه به دلیل ناسازگاری رمانتیک است. با انتخاب شریک زندگی در زندگی ، ما مواردی از قبیل: ظاهر ، آموزش ، عشق به زندگی و ثبات مالی را در نظر گرفته ایم. اما اگر خلق و خوی ما با خلق و خوی همسر آینده مطابقت داشته باشد ، ما معمولاً همیشه روی سازگاری عاشقانه تمرکز نمی کنیم.

مشکلات موجود در زندگی صمیمی یا به دلیل نیازهای عاشقانه شخص اتفاق می افتد و دختر معمولاً مطابقت ندارد و یا تناسب جسمی. اگر دوم بسیار به ندرت اتفاق بیفتد ، اولیه - تقریباً اغلب.

خلق و خوی عاشقانه با میزان هورمون ها ، فعالیت عصبی خاص و اثربخشی یک گرایش تعریف می شود. با این پارامترهای مختلف ما قادر به تقسیم افراد به سه گروه هستیم: با منشور عاشقانه قوی ، ضعیف و متوسط.

بدیهی است که برای کسانی که نیازهای عاشقانه بالایی دارند بهتر است شرکای پرشور برای ازدواج بدست آورند و برای آنها سازگاری عاشقانه در صدر لیست قرار نگیرد ، باید به دنبال یک شریک آرام تر باشد.

کسانی که این نوع خلق و خوی عاشقانه جامد را به دست آورد ، قبل از اینکه چند ساله باشند ، بالغ می شوند. دختران و پسران در 10-11 سالگی به علاوه برخی از این موارد از 12-13 سالگی شروع به فکر کردن در مورد صمیمیت عاشقانه می کنند. گرایش عاشقانه نوع مردم کاملاً قوی است. صمیمیت رمانتیک مکان های اولیه را در مقیاس ارزشهای اساسی برای آنها به خود می گیرد. و هنگامی که شریک زندگی با آنها مطابقت نخواهد داشت ، به احتمال زیاد آنها را جستجو می کنند.

برخی از کارشناسان فکر می کنند که بین قانون اساسی فیزیکی فرد ، بدن و نوع شخصیت شما ارتباطی وجود دارد. بنابراین ، با این نظریه ، مردم با خلق و خوی قوی اغلب چندان قد بلند و دارای بدن خوبی نیستند.

در مورد ویژگی های برتر شخصیت ، واقعاً شناخته شده است که برون گرا ها تمایل به آزاد شدن عاشقانه تر دارند: جامعه ، فعال ، تکانشی و سرگرم کننده. آنها معمولاً روح تجارت محسوب می شوند.

بیشتر این افراد رهبر خوبی هستند. آنها قوی ، پرخاشگر و با ظرفیت پیروزی در نبردهای رقابتی هستند. آنها معمولاً در یک زندگی موفق هستند. در این مورد تعداد زیادی از سیاستمداران و بازرگانان وجود دارد.