Facebook Twitter
pornodingue.net

Sexuell Aktivitet Och Tillfredsställelse Säkerställer äktenskaplig Tillfredsställelse

Publicerat på Februari 18, 2022 av Otha Conzemius

Bland de fakta om livet som alla tror och medger att personlig sexuell tillfredsställelse, frekvens av sex och sexuella aktiviteter och det sexuella intresset och tillfredsställelsen av sin partner har mycket att göra med äktenskaplig tillfredsställelse. Egentligen är sex så viktigt för äktenskaplig tillfredsställelse att sexuell inaktivitet kanske en indikation på att det finns andra problem i unionen. Det föreslås till och med av en del forskare att äktenskap är en bra förutsägare för sexuell aktivitet och en indirekt förutsägare för sexuell tillfredsställelse hos äldre kvinnor.

Det har visat sig att över paren inom de första decennierna av äktenskapet var fruens sexuella intresse förknippat med makeens tillfredsställelse, men att sexuell tillgivenhet för en helhet inte var relaterad till antingen makens äktenskapliga tillfredsställelse. Men när tiden går vidare kvarstår detta koncept, som med åldern eller under de efterföljande äktenskapsåren är makeens sexuella intresse kopplad till fruens sexuella tillfredsställelse. Och om en man inte är i stånd att ge sin make tillfredsställelse, verkar det många gånger som det bidrar till svårigheter i äktenskapet.

Äktenskaplig lycka och vanlig aktivitet är omvänt korrelerad med sannolikhet för separation och sexuell inaktivitet. För att uttrycka det annorlunda, ju lägre äktenskaplig lycka och delade handling, desto större är möjligheten till sexuell inaktivitet och separation. Sexuell inaktivitet visade sig vara relaterad till äldre ålder, närvaron av små barn, dålig hälsa och hos män, äktenskapslängd och majoriteten av tidens impotens. Sexuellt inaktiva äktenskap är inte nöjda och uppfyller äktenskap. Att paret inte har sex kan vara ett tecken på att det finns andra problem inom unionen. Sexuell inaktivitet kan verkligen vara ett bra varningstecken för att något annat är fel.

Om en man har en fråga om impotens kan den behandlas. Bortsett från att göra det till ett hinder i din fackförening rekommenderas det att kämpa med den. Numera finns många artiklar tillgängliga som kan hjälpa dig att komma från det. Flickor bör också inse att det är en allvarlig fråga om mäns hälsa som kan bli en orsak till depression hos män. Så det rekommenderas alltid att dela dina idéer och problem bland dig själv. Om du tror att din fackförening tar ett nedslående turförsök att göra det på var problemet ligger. Om en kille blir sexuellt inaktiv kan det bero på att han lider av impotens.