Facebook Twitter
pornodingue.net

Tag: önskan

Artiklar taggade som önskan

Inte Viagra

Publicerat på April 9, 2024 av Otha Conzemius
Den medicinska vetenskapen har i stort sett delat anledningen till att bidra till erektionsdysfunktion i två delar: organisk och psykologisk.Nästan alla ED -patienter skärmar organisk komponent är dock den enkla sanningen, i de mest typiska fallen av ED utlöses av organiska fel påverkas till stor del av mentala aspekter.Dessa mentala aspekter kan vara brist på självförtroende, stress, oenighet med partner, depression i partnerskapet...

Saknar Du Den Sexuella Lusten?

Publicerat på Februari 15, 2022 av Otha Conzemius
Sexuell hälsa är en mycket viktig aspekt i livet när det gäller oss och sexuell tillfredsställelse, en väsentlig ingrediens när det gäller aktiva, fysiska relationer.Vi uttrycker sexuella önskningar på många sätt.Och vi vet inte om det är våra egna sexuella fantasier eller fysiologiska skäl som får fram sexuella önskningar i oss.Hämmad sexuell lustEn mycket låg nivå av sexuellt intresse och önskan som manifesteras av ett misslyckande med att initiera eller vara lyhörd för en partners initiering av sexuell aktivitet benämns som hämmad sexuell lust...

En Ny Sexualitet I En Post-feministisk Värld?

Publicerat på Oktober 18, 2021 av Otha Conzemius
Det är ingen liten fråga att flickor fortfarande bedöms utifrån sin reproduktionskapacitet och hur bra det passar till den pro-sociala versionen av vårdare.Men medan vissa kvinnor skulle förneka den påfrestning som "har allt" kan ge, erkänner de också ojämlikheten i arbetsavdelningen inom och utanför hemmet är det ursprunget till sådan stress.Den grundläggande rätten till lika möjligheter kvarstår oavsett och är en strid som fortfarande utkämpas...